На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Публічне акціонерне товариство «ГРЕТА» повідомляє про те, що 28 березня 2013 р. відбулися чергові загальні збори акціонерів, та  доводит до Вашого відома результати голосування на Загальних зборах  . На загальних зборах акціонерів були присутні 7 акціонерів, що володіють 513 922 063 шт. голосуючими акціями, що складає  98,87531  %  від загальної кількості  акцій  товариства, а саме:

4 фізичні  осіби  та  3  юридичні особи.

На зборах було розглянуто 8 питань відповідно опублікованого порядку денного.

По 1 питанню : «Обрання  лічильної  комісії. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.»

проголосувало:

“за”- 7 акціонерів -  513 922 063 шт.  шт. акцій, що складає 98,87531%  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

 “проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

 “недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили       Обрати :

 Головою зборів – Аннєнкова Віктора Захаровича і секретарем зборів - Фундукяна Андрія Арутюновича.

 Лічильну комісію в складі :

Лемехової Тетяни Іванівни, Зайцевої Оксани  Леонідівни, Нетименко Яни  Володимирівни, Дворник Ірини Миколаївни.

Головою лічильної комісії   Лемехову Тетяну  Іванівну.

По 2 питанню : «Звіт і затвердження звіту  генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік і визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.»

Генеральний директор товариства  Аннєнков В.З.  зачитав звіт виконавчого органа- генерального директора- товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік і доповів про  основні  напрямки  діяльності на 2013 рік.Запропонував затвердити  звіт виконавчого органа  і визначити запропоновані  основні напрямки  діяльності товариства на 2013 рік. 

проголосувало:

“за”- 7 акціонерів -  513 922 063 шт.  шт. акцій, що складає 98,87531%  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

 “проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

 “недійсний” – 0  акціонерів.

Звіт генерального директора / виконавчого органа/ про результати фінансово-господарчої діяльності товариства  за 2012 рік затверджен і визначені основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік.

По 3 питанню :  «Звіт і затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність за 2012 рік.»

       Виступив  Фундукян А.А., член наглядової  ради , який зачитав звіт наглядової ради  товариства   за 2012 рік . Запропонував затвердити  звіт Наглядової Ради .

проголосувало:

“за”- 7 акціонерів -  513 922 063 шт.  шт. акцій, що складає 98,87531%  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

 “проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

 “недійсний” – 0  акціонерів.

Звіт голови наглядової ради  товариства  ради про результати діяльності наглядової ради  за 2012 рік затверджен.

По 4 питанню : «За затвердження звіту  ревізійної комісії  про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.»

Виступив Голова ревізійної комісії товариства  Регеда А.Ю. з звітами і висновками ревізійної комісії за 2012  рік, запропонував затвердити звіт і висновки ревізійної комісії  за 2012 рік.

проголосувало:

“за”- 7 акціонерів -  513 922 063 шт.  шт. акцій, що складає 98,87531%  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

 “проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

 “недійсний” – 0  акціонерів.

 Звіт голови ревізійної комісії про результати фінансово-господарчої діяльності товариства  за 2012 рік затверджен .

По 5 питанню : «Затвердження підсумків  фінансового 2012 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту  Товариства за 2012 рік.»

Генеральний директор товариства  Аннєнков В.З.  доповів про підсумки фінансового 2012 року, річного  бухгалтерського  балансу  та фінансового  звіту  товариства за 2012 рік, запропонував затвердити підсумки фінансового 2012 року, річний  бухгалтерський  баланс  та фінансовий  звіт  товариства за 2012 рік.

проголосувало:

“за”- 7 акціонерів -  513 922 063 шт.  шт. акцій, що складає 98,87531%  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

 “проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

 “недійсний” – 0  акціонерів.

Підсумки фінансового 2012 року, річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт товариства за 2012 рік затверджені .

По 6 питанню : «Розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2012 рік.»

Генеральний директор товариства  Аннєнков В.З  доповів про отриманий підприємством  за 2012 рік чистий прибуток ,  про відсутність збитків за наслідками діяльності товариства в 2012 році, запропонував ухвалити рішення про розподілення  всього розміру чистого прибутку на подальший розвиток виробництва, поповнення оборотних засобів,  не виплачуючи  дивіденди.

проголосувало:

“за”- 7 акціонерів -  513 922 063 шт.  шт. акцій, що складає 98,87531%  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

 “проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

 “недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили :

Розподілити  чистий прибуток, отриманий підприємством за 2012 рік, в повному обсязі  на розвиток виробництва, поповнення оборотних  засобів,  дивіденди за 2012 рік не виплачувати.

По 7 питанню : «Про затвердження кредитних договорів, договорів застави та договорів про внесення змін до цих договорів, укладених в 2012 році та першому кварталі 2013 р.»

Генеральний директор товариства  Аннєнков В.З. доповів про то , що в період з 30.08.2012 р. по  28.03.2013 р., товариство  укладало кредитні договори, договори застави,іпотеки, поруки  з АТ «Таскомбанком». Оформлення зазначених договорів було необхідно для стабільної роботи товариства. Однак, згідно порядку оформлення таких договорів «Таскомбанку» необхідно  їх затвердження на даних зборах. Пропонував  затвердити наступні договори з їхніми змінами :

Перелік договорів зачитаний.

проголосувало:

“за”- 7 акціонерів -  513 922 063 шт.  шт. акцій, що складає 98,87531%  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

 “проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

 “недійсний” – 0  акціонерів.

Вирішили : Затвердити кредитні договори і договори застави/іпотеки/поруки, укладені між ПАТ «ГРЕТА» та  АТ «ТАСКОМБАНК в період з 30.08.2012 р. по  28.03.2013 р., а саме, затвердити наступні договори,  з урахуванням усіх укладених договорів про внесення змін до них:

1.     Кредитний договір №НК 306 від 30.08.2012р.

2.     Договір застави №НІ 715 від 30.08.2012р. (майнові права ПАТ «ГРЕТА»)

3.     Договір застави №НІ 716 від 30.08.2012р. (обладнання ПАТ «ГРЕТА»)

4.     Договір поруки  №Т 04.03.2008 І 717 від 30.08.2012р. (за кредитним договором з ПАТ «ГРЕТА» на 65 млн.грн. )

5.     Іпотечний договір  №3658 від 30.08.2012р. (земля та нерухомість ПАТ «ГРЕТА»: м. Дружківка, вул. Чайковського 1)

6.     Іпотечний договір №3656 від 30.08.2012р. (земля та нерухомість ПАТ «ГРЕТА»: м. Дружківка, вул. Хмельницького 32)

7.     Іпотечний договір  №3660 від 30.08.2012р. (нерухомість ПАТ «ГРЕТА» : м. Дружківка, вул. Чайковського 10)

8.     Договір застави №3662 № 30.08.2012р. (транспорт ПАТ «ГРЕТА»)

9.     Договір поруки №Т 04.03.2008 І 718 від 30.08.2012р. (за кредитним договором з ТОВ «Газтехнозбут» на 8 млн.грн.  )

10.  Договір поруки №Т 04.03.2008 І 719 від 30.08.2012р. (за кредитним договором з ТОВ «Газтехнозбут» на 10 млн.грн.  )

11.  Договір застави  №НІ 928 від 12.12.2012р.

12.  Договір поруки  №Т 04.03.2008 І 978 від 30.01.2013р.

13.  Договір застави №НІ 976 від 30.01.2013р. (наступна застава обладнання ПАТ «ГРЕТА»)

14.  Договір застави №НІ 977 від 30.01.2013р. (наступна застава майнових прав ПАТ «ГРЕТА»)

15.  Договір про надання овердрафту №Т 23.08.2011 К 389 від 25.02.2013р.

16.  Договір застави №НІ 996 від 25.02.2013р. (наступна застава обладнання ПАТ «ГРЕТА»)

17.  Договір про заставу майнових прав №НІ 997 від 25.02.2013р. (наступна застава майнових прав ПАТ «ГРЕТА»)

18.  Договір поруки  №Т 04.03.2008і1044  від  26.03.2013р. (за договором про надання овердрафту з ПАТ «ГРЕТА» на 4  млн.грн.)

По 8 питанню : «Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які можуть вчиняться товариством  згідно статуту в період  з 28 березня 2013 р. по 28 березня  2014 р. включно/ з зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості/ та надання повноважень на підписання значних правочинів.»

Генеральний директор товариства  Аннєнков В.З.,  доповів про те, що згідно Статуту та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна та послуг,що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами. Враховуючи, що обсяги виробництва поступово збільшуються, ростуть ціни на матеріали для виробництва, продукції,  послуги, комплектуючи, немає можливості для затвердження кожного контракту, договорів або угоди скликати загальні збори акціонерів, тобто це тягне собою втрату часу й значні фінансові витрати. Оскільки необхідність у вчиненні  таких угод у товариства може виникнути в будь-який момент, такі угоди збори можуть схвалити  попередньо на цих загальних зборах, тому що вони відбуваються винятково в інтересах виробництва. Крім того, необхідно надати повноваження  щодо визначення  істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів уповноваженій особі.

Була зроблена пропозиція :надати повноваження в період з 28 березня 2013 року по 28 березня 2014 року     / включно/ щодо визначення  істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів тільки Генеральному директору товариства Аннєнкову Віктору Захаровичу за згодою наглядової ради на вчинення таких правочинів, яка повинна бути оформлена відповідним попередним рішенням наглядової ради.

проголосувало:

“за”- 7 акціонерів -  513 922 063 шт.  шт. акцій, що складає 98,87531%  від     загальної кількості  акцій  товариства  та  100 %  від голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах;

 “проти” – 0  акціонерів.

“утримались” –0  акціонерів.

 “недійсний” – 0  акціонерів.

Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення товариством значних правочин, які можуть бути  укладені товариством  згідно Статуту товариства та п.2 ст 70 Закону «Про акціонерні товариства в період  з 28 березня 2013 р. по 28 березня  2014 р. /включно/, та предметом/характером/ яких є:

-  Одержання товариством кредитів/ позик/, прийняття грошових зобов’язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь яких інших банківських продуктів,послуг у якому-небудь банку України із  встановленням граничної вартості за кожним окремим  видом правочину в сумі не більше 300 000 000 гривень (не враховуючи ті правочини, про вчинення яких прийнято рішення   на цих загальних зборах за окремими питаннями).

-  Передача майна / майнових прав/товариства в заставу /іпотеку/та /або/ укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань товариства / у т.ч. договорів поруки/ та/або  забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб із  встановленням граничної вартості договорів забезпечення   (у т.ч. поруки/майнової поруки за зобов’язаннями третіх осіб) в сумі не більше 300 000 000 гривень (не враховуючи ті правочини, про вчинення яких прийнято рішення   на цих загальних зборах за окремими питаннями).

           - Договорів купівлі-продажу майна/ у тому числі нерухомого майна/, матеріалів, запчастин, продукції заводу, договорів надання послуг,   відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, доручення та  інших , якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Надати повноваження в період з 28 березня 2013 року по 28 березня 2014 року           / включно/ щодо визначення  істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з укладенням значних правочинів тільки Генеральному директору Аннєнкову Віктору Захаровичу за згодою наглядової ради на вчинення таких правочинів, яка повинна бути оформлена відповідним попередним рішенням наглядової ради.

Генеральний директор ПАО «ГРЕТА»                                             В.З.Аннєнков