ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

 

Публічне акціонерне товариство «ГРЕТА» (код ЄДРПОУ 00153488) на виконання вимог ст. ст. 77, 78 Закону України «Про акціонерні товариства» доводить до відома усіх акціонерів наступну інформацію.

 

У Публічному акціонерному товаристві «ГРЕТА» не розроблялися та не

затверджувалися загальними зборами акціонерів і відсутні на даний час: 

 

-  положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію;

 -  положення про філію та представництво товариства;
 
-  кодекс корпоративного управління товариства.