Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні положення

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «ГРЕТА»

1.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження

84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Чайковського, буд. 1

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00153488

1.5. Міжміський код та телефон, факс

(06267) 5-40-10, (06267) 4-21-71

1.6. Електронна поштова адреса

vdymin@greta.donetsk.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформацій

greta.donetsk.ua

Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «ГРЕТА» 26 березня 2015 року (протокол № 24 від 26.03.2015 р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження Генерального директора Аннєнкова Віктора Захаровича.

Паспорт: ВА № 298594 виданий Дружківським МВ УМВСУ в Донецькій обл. 11.06.1996 р. Особисто володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0010%, у кількості 5000 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на посаду 29.03.2012 р. на строк 3 роки.

Обрано на посаду Генерального директора Аннєнкова Віктора Захаровича.  

Паспорт: ВА № 298594 виданий Дружківським МВ УМВСУ в Донецькій обл. 11.06.1996 р. Особисто володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0010%, у кількості 5000 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередні посади: головний  інженер - технолог, головний технолог, головний інженер, директор, президент товариства, голова правління, генеральний директор. Призначений на посаду 26.03.2015 р. на строк 3 роки.

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Манасьяна Павла Акоповича.

Паспорт: МК № 326591 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 18.11.1996 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на посаду 29.03.2012 р. на строк 3 роки.

Обрано на посаду Голови Наглядової ради Манасьяна Павла Акоповича.

Паспорт: МК 326591 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 18.11.1996 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади: механiк, iнженер по будiвництву, консультант з економічних питань, керівник проектів і програм. Призначений на посаду 26.03.2015 р. на строк 3 роки.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Аннєнкова Володимира Вiкторовича.

Паспорт: ВН 197271 виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькiй обл. 30.09.2005 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на посаду 29.03.2012 р. на строк 3 роки.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Аннєнкова Володимира Вiкторовича.

Паспорт: ВН № 197271 виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькiй обл. 30.09.2005 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади: вiйськовослужбовець, головний економiст, заступник генерального директора. Призначений на посаду 26.03.2015 р. на строк 3 роки.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Фундукяна Андрiя Арутюновича.

Паспорт: МК № 318416 виданий Комiнтернівським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 29.10.1996 р. Володiє часткою в статутному фондi емiтента у розмірі 0,0010%, у кількості 5000 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на посаду 29.03.2012 р. на строк 3 роки.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Фундукяна Андрiя Арутюновича.

Паспорт: МК № 318416 виданий Комiнтернівським  РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл. 29.10.1996 р. Особисто володiє часткою в статутному фондi емiтента у розмірі 0,0010%, у кількості 5000 шт. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади: заступник комерцiйного директора, заступник генерального директора, консультант з загальних питань, заступник голови правління по маркетингу та збуту, економічний радник. Призначений на посаду 26.03.2015 р. на строк 3 роки.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Анненкова Ігоря Вікторовича.

Паспорт: ВК 872033 виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій обл. 02.12.2011 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на посаду 29.03.2012 р. на строк 3 роки.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Анненкова Ігоря Вікторовича.

Паспорт: ВК 872033 виданий Київським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій обл. 02.12.2011 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади: начальник філії банку, директор. Призначений на посаду 26.03.2015 р. на строк 3 роки.

Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комісії Регеди Анатолiя Юрійовича.  

Паспорт: ВА № 467424 виданий Дружкiвським МВ УМВСУ в Донецькiй обл. 13.11.1996 р. Особисто володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00000019%, у кількості 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначений на посаду 29.03.2012 р. на строк 3 роки.

Обрано на посаду Голови Ревiзiйної комісії Регеду Анатолiя Юрійовича.

Паспорт: ВА № 467424 виданий Дружкiвським МВ УМВСУ в Донецькiй обл. 13.11.1996 р. Особисто володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00000019%, у кількості 1 шт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Попереднi посади: інженер бюро охорони праці та підготовки кадрів, начальник служби охорони праці. Призначений на посаду 26.03.2015 р. на строк 3 роки.

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комісії Ємельянової Ірини Вікторівни.

Паспорт: ВС № 728627 виданий Дружкiвським МВ УМВСУ в Донецькiй обл. 22.12.2000 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначена на посаду 29.03.2012 р. на строк 3 роки.

Обрано на посаду члена Ревiзiйної комісії Ємельянову Ірину Вікторівну.

Паспорт: ВС № 728627 виданий Дружкiвським МВ УМВСУ в Донецькiй обл. 22.12.2000 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента  не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Попереднi посади: технік, бухгалтер, старший бухгалтер. Призначена на посаду 26.03.2015 р. на строк 3 роки.

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комісії Літвінова Сергія Олексійовича.

Паспорт: МК № 328463 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл. 13.11.1996 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначений на посаду 29.03.2012 р. на строк 3 роки.

Обрано на посаду члена Ревiзiйної комісії Літвінова Сергія Олексійовича.

Паспорт: МК № 328463 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл. 13.11.1996 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Попередні посади: начальник відділу постачання, консультант по інвестиційним проектам, заступник директора з комерції, консультант по інвестиційним проектам. Призначений на посаду 26.03.2015 р. на строк 3 роки.

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комісії Стрілець Зої Іванівни. 

Паспорт: МК № 246181 виданий Червонозаводським РВ УМВСУ в Харківській обл. 20.11.1996 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначена на посаду 29.03.2012 р. на строк 3 роки.

Обрано на посаду члена Ревiзiйної комісії Стрілець Зою Іванівну.

Паспорт: МК № 246181 виданий Червонозаводським РВ УМВСУ в Харківській обл. 20.11.1996 р. Особисто часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Попередні посади: бухгалтер, головний бухгалтер. Призначена на посаду 26.03.2015 р. на строк 3 роки.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Генеральний директор ПАТ «ГРЕТА»                                                                         В.З.Аннєнков