Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1.1 Повне найменування емітента

Відкрите акціонерне товариство  «ГРЕТА»

1.2 Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

1.3 Місцезнаходження

84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Чайковського, буд. 1

1.4 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00153488

1.5 Міжміський код та телефон, факс

(06267) 5-40-10, (06267) 4-21-71

1.6 Електронна поштова адреса

vdymin@greta.donetsk.ua

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформацій

greta.donetsk.ua

 

ВАТ « ГРЕТА»

Повідомляє про те, що в особливої інформації, яка була оприлюднена  в загальнодоступній інформаційній базі даних НК ЦПРФ 30.03.2012 р.  і газеті  « Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку» № 63 від 03.04.2012 р. була допущена помилка:

 у рядку «Звільнено Кірія Ігоря Григоровича достроково з 29.03.2012 р. з посади Члена правління ВАТ «ГРЕТА» правильно читати: «Звільнено Кірія Ігоря Григоровича достроково з 29.03.2012 р. з посади заступника голови правління  ВАТ «ГРЕТА»

У рядку : «Призначено на посаду Члена Ревiзiйної комісії ПАТ «ГРЕТА» Стрілець Зоя Іванівна  паспорт:  серія МК  № 246181  виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області»  правильно  читати :

« Призначено на посаду Члена Ревiзiйної комісії ПАТ «ГРЕТА» Стрілець Зоя Іванівна  Паспорт:  серія МК  № 246181  виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області  20.11.1996 р

 

У рядку Звільнено достроково з 29.03.2012 р. Голову Наглядової ради ВАТ «ГРЕТА» Манасьяна Павла Акоповича, якій діяв  за дорученням ТОВ "Комiнвест" яке, володіє часткою в статутному фондi  емiтента   у розмірі 48,9381%, у кількості 254364509 шт.

Манасьян Павло Акопович (паспорт: серiя МК номер 326591 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 18.11.1996 р.).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

У рядку «Був призначений на посаду 16.09.2011 р.» Правильно читати : «Був призначений на посаду  07.08.2010 р.»

Рiшення про звiльнення було прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 20 вiд 29.03.2012 р.)

 

У рядку Звільнено достроково з 29.03.2012 р. Члена  Наглядової ради  ВАТ «ГРЕТА» Аннєнкова Володимира Вiкторовича, якій діяв за дорученням ТОВ "Вiкан", яке володiє часткою в статутному фондi емiтента  у розмірі  49,4359%, у кількості 256951660 шт. 

Аннєнков Володимир Вiкторович (паспорт: серiя ВН номер 197271 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 30.09.2005 р.).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Був призначений на посаду  16.09.2011 р.

У рядку «Був призначений на посаду 16.09.2011 р.» Правильно читати : «Був призначений на посаду  07.08.2010 р.»

Рiшення про звiльнення було прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 20 вiд 29.03.2012 р.)

 

У рядку Звільнено достроково 29.03.2012 р. Члена Наглядової ради ВАТ «ГРЕТА» Фундукяна Андрiя Арутюновича (паспорт: серiя МК номер 318416 виданий Комiнтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 29.10.1996 р.).

Володiє часткою в статутному фондi емiтента    у розмірі 0,0010%, у кількості 5000 шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

У рядку «Був призначений на посаду 16.09.2011 р.» Правильно читати : «Був призначений на посаду  07.08.2010 р.»

Рiшення про звiльнення було прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 20 вiд 29.03.2012 р.)

 

У рядку Звільнено Регеду Анатолiя Юрійовича  достроково с посади Голови Ревiзiйної комісії  ВАТ «ГРЕТА» з 29.03.2012 р.

Паспорт серія ВА № 467424 виданий Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 13.11.1996 р.

Особисто володіє часткою в статутному капіталі ВАТ «ГРЕТА» у розмірі 0,00000019%, у кількості  1  шт.

Був призначений на посаду 16.09.2011 р. терміном на 3 роки.

У рядку «Був призначений на посаду 16.09.2011 р.» Правильно читати : «Був призначений на посаду  07.08.2010 р.»

Рiшення про звiльнення було прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 20 вiд 29.03.2012 р.)

 

У рядку Звільнено достроково Члена Ревiзiйної комісії ВАТ «ГРЕТА» Ємельянову Ірину Вікторівну.

Паспорт серія ВС № 728627 виданий Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 22.12.2000 р.

Особисто не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Була призначена на посаду 16.09.2011 р. терміном на 3 роки.

У рядку «Був призначений на посаду 16.09.2011 р.» Правильно читати : «Був призначений на посаду  07.08.2010 р.»

Рiшення про звiльнення було прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 20 вiд 29.03.2012 р.)

 

У рядку Звільнено достроково Член Ревiзiйної комісії ВАТ «ГРЕТА»  Куликову Ірину Анатоліївну.

Паспорт серія ВВ № 817458 виданий Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 17.05.1999 р.

Особисто не володіє часткою в статутному капіталі емітента .

Була призначена на посаду 16.09.2011 р. терміном на 3 роки.

У рядку «Був призначений на посаду 16.09.2011 р.» Правильно читати : «Був призначений на посаду  07.08.2010 р.»

Рiшення про звiльнення було прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 20 вiд 29.03.2012 р.)

 

Виправлена інформація опублікована на сайті загальнодоступній інформаційної базі даних НК ЦПРФ 04.04.2012 р.

 

 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Генеральний директор                                        Аннєнков Віктор Захарович