Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні положення

 

1.1 Повне найменування емітента

Відкрите акціонерне товариство  «ГРЕТА»

1.2 Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

1.3 Місцезнаходження

84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Чайковського, буд. 1

1.4 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00153488

1.5 Міжміський код та телефон, факс

(06267) 5-40-10, (06267) 4-21-71

1.6 Електронна поштова адреса

vdymin@greta.donetsk.ua

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформацій

greta.donetsk.ua

Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

 

Черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «ГРЕТА» від 29.03.2012 р. (протокол № 20) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента.

 

Звільнено  Ніщеретова Володимира Григоровича достроково  з 29.03.2012 р. з посади члена правління ВАТ «ГРЕТА» .

Паспорт: МК № 310778 виданий  Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл. 21.11.1996 р.

Особисто не володіє часткою в статутному капіталі  ВАТ «ГРЕТА».

Був призначений на посаду 16.09.2011 р. терміном на 3 роки.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішення про звільнення члена правління прийнято загальними зборами акціонерів 29.03.2012 року (протокол № 20 від 29.03.2012 року).

Звільнено Кірія Ігоря Григоровича достроково з 29.03.2012 р. з посади Члена правління ВАТ «ГРЕТА»

Паспорт: серія ВВ № 914209 виданий Дружківським МВ УМВС України в Донецькій обл. 03.08.1999 р.

Особисто не володіє часткою в статутному капіталі  ВАТ «ГРЕТА».

Був призначений на посаду 16.09.2011 р. терміном на 3 роки.

Непогашеної судимості за корисливі та посадовi злочини немає.

Рішення про звільнення члена правління прийнято загальними зборами акціонерів 29.03.2012 року (протокол № 20 від 29.03.2012 року). 

Звільнено Педенко Володимира Володимировича достроково з 29.03.2012 р. з посади Члена правління ВАТ «ГРЕТА»,паспорт  ВЕ     945323  виданий  Дружківським МВ УМВС України в Донецькій обл. 05.12. 2003 р., Особисто не володіє часткою в статутному капіталі  ВАТ «ГРЕТА».

Був призначений на посаду 16.09.2011 р. терміном на 3 роки.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішення про звільнення члена правління прийнято загальними зборами акціонерів 29.03.2012 року (протокол № 20 від 29.03.2012 року).

Звільнено Капуку Андрія Вікторовича достроково з 29.03.2012 р. з посади Члена правління  ВАТ «ГРЕТА», паспорт АМ № 351055, виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 13.06.2001 р. Особисто не володіє часткою в статутному капіталі  ВАТ «ГРЕТА».

Був призначений на посаду 16.09.2011 р. терміном на 3 роки.

 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішення про звільнення члена правління прийнято загальними зборами акціонерів 29.03.2012 року (протокол № 20 від 29.03.2012 року).

Звільнено Аннєнкова Віктора Захаровича з 23.12.2011 р. з посади голови правління ВАТ «ГРЕТА»,

Паспорт: ВА  № 298594  виданий  Дружківським МВ УМВС України в Донецькій обл.   11.06.1996 року.

Особисто володіє часткою в статутному капіталі ВАТ «ГРЕТА»  0,0010%., у кількості 5000 шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа призначена на посаду на строк з 16.09.2011 р. до 23 .12. 2011 р.

Рішення про призначення голови правління прийнято загальними зборами акціонерів 16.09.2011 року (протокол № 19 від 16.09.2011 року).

Рішення про звільнення члена правління затверджено загальними зборами акціонерів 29.03.2012 року (протокол № 20 від 29.03.2012 року).

Призначено Аннєнкова Віктора Захаровича,  з 29.03.2012 р. на посаду генерального директора ПАТ «ГРЕТА».  

Паспорт: ВА  № 298594  виданий  Дружківським МВ УМВС України в Донецькій обл.   11.06.1996 року.

Особисто володіє часткою в статутному капіталі товариства у розмірі  0,0010%, у кількості 5000 шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа призначена на посаду з 29.03.2012 р. на термін 3 роки.

Попередні посади: головний  інженер – технолог, головний технолог, головний інженер,

директор, президент товариства, голова правління.

Рішення про призначення генерального директора прийнято загальними зборами акціонерів 29.03.2012 року (протокол № 20 від 29.03.2012 року).

Звільнено достроково з 29.03.2012 р. Голову Наглядової ради ВАТ «ГРЕТА» Манасьяна Павла Акоповича, якій діяв  за дорученням ТОВ "Комiнвест" яке, володіє часткою в статутному фондi  емiтента   у розмірі 48,9381%, у кількості 254364509 шт.

Манасьян Павло Акопович (паспорт: серiя МК номер 326591 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 18.11.1996 р.).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Був призначений на посаду 16.09.2011 р.

Рiшення про звiльнення було прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 20 вiд 29.03.2012 р.)

Звільнено достроково з 29.03.2012 р. Члена  Наглядової ради  ВАТ «ГРЕТА» Аннєнкова Володимира Вiкторовича, якій діяв за дорученням ТОВ "Вiкан", яке володiє часткою в статутному фондi емiтента  у розмірі  49,4359%, у кількості 256951660 шт. 

Аннєнков Володимир Вiкторович (паспорт: серiя ВН номер 197271 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 30.09.2005 р.).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Був призначений на посаду  16.09.2011 р.

Рiшення про звiльнення було прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 20 вiд 29.03.2012р.)

Звільнено достроково 29.03.2012 р. Члена Наглядової ради ВАТ «ГРЕТА» Фундукяна Андрiя Арутюновича (паспорт: серiя МК номер 318416 виданий Комiнтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 29.10.1996 р.).

Володiє часткою в статутному фондi емiтента    у розмірі 0,0010%, у кількості 5000 шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Був призначений на посаду  16.09.2011 р.

Рiшення про звiльнення було прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 20 вiд 29.03.2012р.)

 

Призначено на посаду  Голови Наглядової Ради ПАТ «ГРЕТА» Манасьяна Павло Акоповича (паспорт: серiя МК номер 326591 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 18.11.1996)

Особисто акцiями емітента   не володiє.

  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа призначена на посаду термiном 3 рокiв з 29.03.2012 р.

Попереднi посади: механiк, iнженер по будiвництву, консультант з економічних питань, керівник проектів і програм.

Рiшення про призначення Голови наглядової ради було прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 20 вiд 29.03.2012р.)

Призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ «ГРЕТА» Аннєнкова Володимира Вiкторовича.

Особисто акцiями емітента   не володiє.

 Паспорт: серiя ВН номер 197271 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 30.09.2005 р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа призначена на посаду термiном 3 роки з 29.03.2012 р.

Попереднi посади: вiйськовослужбовець, головний економiст.

Рiшення про призначення члена наглядової ради було прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 20 вiд 29.03.2012р.)

Призначено на посаду Члена Наглядової ради ПАТ «ГРЕТА» Фундукяна Андрiя Арутюновича (паспорт: серiя МК номер 318416 виданий Комiнтернівським  РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 29.10.1996 р.) .

Особисто володiє часткою в статутному фондi емiтента у розмірі 0,0010%, у кількості 5000 шт.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа призначена на посаду термiном 3 роки з 29.03.2012 р.

Попереднi посади: заступник комерцiйного директора, заступник генерального директора, консультант з загальних питань, заступник голови правління по маркетингу та збуту, економічний радник.

Рiшення про призначення члена наглядової ради було прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 20 вiд 29.03.2012 р.)

Призначено на посаду Члена Наглядової ради  ПАТ «ГРЕТА» Аннєнкова Ігоря  Вікторовича.

Паспорт  серія ВВ    543575,  виданий    Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьк            09 вересня 1998 р.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа призначена на посаду термiном 3 роки з 29.03.2012 р.

Особисто акцiями емітента   не володiє,

Попереднi посади: Начальник філії банку, директор.

Рiшення про призначення члена наглядової ради було прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв (протокол № 20 вiд 29.03.2012р.)

Звільнено Регеду Анатолiя Юрійовича  достроково с посади Голови Ревiзiйної комісії  ВАТ «ГРЕТА» з 29.03.2012 р.

Паспорт серія ВА № 467424 виданий Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 13.11.1996 р.

Особисто володіє часткою в статутному капіталі ВАТ «ГРЕТА» у розмірі 0,00000019%, у кількості  1  шт.

Був призначений на посаду 16.09.2011 р. терміном на 3 роки.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішення про звільнення члена правління прийнято черговими загальними зборами акціонерів 29.03.2012 року (протокол № 20 від 29.03.2012 року).

Призначено Регеду Анатолiя Юрійовича  на посаду Голови Ревiзiйної комісії ПАТ «ГРЕТА».

Паспорт серія ВА № 467424 виданий Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 13.11.1996 р.

Особисто володіє часткою в статутному капіталі ВАТ «ГРЕТА» у розмірі 0,00000019%, у кількості  1  шт.

Посадова особа призначена на посаду термiном на 3 роки з 29.03.2012 р.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішення про призначення  голови ревiзiйної комісії прийнято черговими загальними зборами акціонерів 29.03.2012 року (протокол № 20 від 29.03.2012 року).

Попереднi посади: інженер бюро охорони праці та підготовки кадрів, начальник служби охорони праці

Звільнено достроково Члена Ревiзiйної комісії ВАТ «ГРЕТА» Ємельянову Ірину Вікторівну.

Паспорт серія ВС № 728627 виданий Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 22.12.2000 р.

Особисто не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Була призначена на посаду 16.09.2011 р. терміном на 3 роки.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішення про звільнення члена ревiзiйної комісії прийнято черговими загальними зборами акціонерів 29.03.2012 року (протокол № 20 від 29.03.2012 року).

Призначено Членом Ревiзiйної комісії ПАТ «ГРЕТА» Ємельянову Ірину Вікторівну. Паспорт серія ВС № 728627 виданий Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 22.12.2000 р.

Особисто не володіє часткою в статутному капіталі емітента  .

Призначена на посаду з 29.03.2012 р.терміном на 3 роки.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Попереднi посади: технік,бухгалтер, старший бухгалтер.

Рішення про призначення члена  ревiзiйної комісії прийнято черговими загальними зборами акціонерів 29.03.2012 року (протокол № 20 від 29.03.2012 року).

Звільнено достроково Член Ревiзiйної комісії ВАТ «ГРЕТА»  Куликову Ірину Анатоліївну.

Паспорт серія ВВ № 817458 виданий Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 17.05.1999 р.

Особисто не володіє часткою в статутному капіталі емітента .

Була призначена на посаду 16.09.2011 р. терміном на 3 роки.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішення про звільнення члена  ревiзiйної комісії прийнято черговими  загальними зборами акціонерів 29.03.2012 року (протокол № 20 від 29.03.2012 року).

Призначено на посаду Члена Ревiзiйної комісії ПАТ «ГРЕТА» Літвінов Сергій Олексійович, Паспорт:  серія МК    328463 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області       13. 11. 1996 р., особисто не володіє часткою в статутному капіталі емітента  .

Призначена на посаду з 29.03.2012 р. терміном на 3 роки.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Попередні посади :начальник відділу постачання ,консультант по інвестиційним проектам

-        заступник директора з комерції , консультант по інвестиційним проектам

-        консультант по інвестиційним проектам

-        Рішення про призначення члена  ревiзiйної комісії прийнято черговими загальними зборами акціонерів 29.03.2012 року (протокол № 20 від 29.03.2012 року).

Призначено на посаду Члена Ревiзiйної комісії ПАТ «ГРЕТА» Стрілець Зоя Іванівна  Паспорт:  серія МК  № 246181  виданий Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області  ,    особисто не володіє часткою в статутному капіталі емітента  .

Призначена на посаду з 29.03.2012 р.терміном на 3 роки.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Попередні посади :    бухгалтер,     головний бухгалтер

   

 

3. Підпис

 

3.1 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2 Найменування посади

 

Генеральний директор                                        Аннєнков Віктор Захарович