Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента.

Публічне акціонерне товариство «ГРЕТА»

ЄДРПОУ – 00153488

Місцезнаходження – 84205, Донецька обл., м.Дружківка, вул.Чайковського, буд.1.

Тел. (06267) 54010

Електронна поштова адреса – vdyomin@greta.donetsk.ua

Адреса сторінки в Internet, яка додатково використовується  емітентом для розкриття  інформації – greta.donetsk.ua

Рішення про одержання кредиту прийнято позачерговимі  загальними зборами акціонерів  28.08.2012р.  (протокол № 21).

Дата підписання договору -   30.08. 2012р.

Вид кредиту – фінансовий, відклична кредитна  лінія.

Сума кредитної лінії  (ліміт кредиту) – 65 000 000 грн.

Процентна ставка –  20,0 % річних у гривні.Розмір процентної ставки підлягає щорічному перегляду відповідно до умов договору.

Договір укладений на  59 місяців до 31.07.2017р. включно.

Умови повернення кредиту - повне погашення кредитної лінії в строк до 31.07.2017 р.  щомісячними  платежами згідно графіку.

Активи, надані у заставу – земельні  ділянки в  кількості 2-х одиниць,

об`єкти нерухомості – 17 од., передаточні пристрої -18 од.,

обладнання – 457 од., транспортні засобі -20 од., права вимоги грошових коштів  за 2 договорами купівлі-продажу  на суму  100 млн.грн.

Цільове призначення – рефінансування  кредитної заборгованості в філіі «Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області» за кредитними договорами  від 17.01.2012 р. та  від 26.01.2011 р.

Розмір одержаного  кредиту  - 65 000 000 гривни. або 100% загальної суми кредитної лінії.

Дата одержання кредиту – 05.09.2012 року.

Дата відкриття кредитної лінії – 05.09.2012 р.

Дата закриття кредитної лінії – 31.07.2017 р.

Кредитор – Публічне акціонерне товариство «ТАСкомбанк», код банку 339500, адреса –поштова : 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 15 а, юридичний : 01032, Україна, м. Київ, вул.С.Петлюри,30 код ЄДРПОУ -  09806443.

Вартість чистих активів емітента, розрахована на початок року -  118556,0 тис.грн., вартість активів емітента, розрахована на початок року -210312,0 тис.грн.

Співвідношення загальної суми кредиту (кредитної лінії) до вартості активів емітента на початок року (2012р.) становить – 30,91%, до вартості чистих активів на початок року (2012р.) становить  - 54,83%.

 

 

Генеральний директор                                                       В.З.Аннєнков