Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента.

Відкрите акціонерне товариство «ГРЕТА»

ЄДРПОУ – 00153488

Місцезнаходження – 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Чайковського, буд.1.

Тел. (06267) 54010

Електронна поштова адреса – vdyomin@greta.donetsk.ua

Адреса сторінки в Internet, яка додатково використовується  емітентом для розкриття  інформації – greta.donetsk.ua

Рішення про одержання кредиту прийнято Загальними зборами акціонерів 16.09.2011р.   (протокол № 19).

Дата підписання договору - 17.01.2012р.

Вид кредиту - фінансовий.  Мультивалютна  кредитна  лінія.

Сума кредитної лінії(ліміт кредиту) – 265 800 000 рос. руб. / 66500502 грн. по курсу на 17.01.2012 р. = 2,5019 за 10 рос. руб.

Процентна ставка – 21,5 % річних у гривні, 12% річних у російських рублях, 10% річних у доларах США.

Договір укладений на 34 місяці до 17.11.2014р.

Умови повернення кредиту - повне погашення кредитної лінії в строк до 17.11.2014р. щомісячними  платежами.

Активи, надані у заставу – земельні  ділянки в  кількості 2-х одиниць,

об`єкти нерухомості – 16 од., передаточні пристрої -18 од.,

обладнання – 957 од., транспортні засобі -33 од.

Цільове призначення - поповнення оборотних коштів.

Розмір одержаної частки кредиту  (5-го траншу)    - 1 605 000 рос.руб.   або   у  0,6  відсотки до загальної суми кредитної лінії – по курсу 2,5019 грн. за 10 рос.руб.на дату 17.01.2012 р.  ( 401554,95 грн.)  Дата одержання частки кредиту (траншу) – 28.02.2012р.

Дата відкриття кредитної лінії – 17.01.2012 р.

Дата закриття кредитної лінії – 17.11.2014 р.

Кредитор - філія «Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області», код банку 334636, адреса - 83082, Україна, м. Донецьк, пл. Радянська, 1, код ЄДРПОУ -  09334636.

Вартість чистих активів емітента, розрахована на початок року, -  118556,0 тис.грн.

Співвідношення загальної суми кредиту (кредитної лінії) до вартості активів емітента на початок року (2012р.) становить – 31,62%, до вартості чистих активів на початок року (2012р.) становить  - 56,09%.

Співвідношення суми - 5 го траншу кредиту (кредитної лінії)  до вартості  активів на початок року (2012р.) становить  - 0,19%, чистих активів на початок року (2012р.) становить  - 0,34  %.

Генеральний директор                                                       В.З.Аннєнков