Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента.

Відкрите акціонерне товариство «ГРЕТА»

ЄДРПОУ – 00153488

Місцезнаходження – 84205, Донецька обл., м.Дружківка, вул.Чайковського, буд.1.

Тел. (06267) 54010

Електронна поштова адреса – vdyomin@greta.donetsk.ua

Адреса сторінки в Internet, яка додатково використовується  емітентом для розкриття  інформації – greta.donetsk.ua

Рішення про одержання кредиту прийнято Загальними зборами акціонерів 16.09.2011р.   (протокол № 19).

Дата підписання договору - 17.01.2012р.

Вид кредиту - фінансовий.  Мультивалютна  кредитна  лінія.

Сума кредитної лінії(ліміт кредиту) – 265 800 000 рос. руб. /66 500 502 грн/ по курсу на 17.01.2012 р. 2,5019 за 10 рос.руб.

Процентна ставка – 21,5 % річних у гривні, 12% річних у російських рублях, 10% річних у доларах США.

Договір укладений на 34 місяці до 17.11.2014р.

Умови повернення кредиту - повне погашення кредитної лінії в строк до 17.11.2014р. щомісячними  платежами.

Активи, надані у заставу – земельні  ділянки в  кількості 2-х одиниць,

об`єкти нерухомості – 16 од., передаточні пристрої -18 од.,

обладнання – 957 од., транспортні засобі -33 од.

Цільове призначення - поповнення оборотних коштів.

Розмір одержаної частки кредиту  ( 1 траншу)    - 212 000 000 рос.руб. /53040 280 грн/  или   у 79,76  відсотках до загальної суми кредитної лінії – по курсу 2,5019 грн. за 10 рос.руб.на дату 17.01.2012 р.  Дата одержання частки кредиту ( 1 траншу) – 20.01.2012р.

Дата відкриття кредитної лінії – 17.01.2012 р.

Дата закриття кредитної лінії – 17.11.2014 р.

Кредитор - філія «Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області», код банку 334636, адреса - 83082, Україна, м. Донецьк, пл. Радянська, 1, код ЄДРПОУ -  09334636.

Вартість чистих активів емітента, розрахована на початок року, -  118556,0 тис.грн.

Співвідношення загальної суми кредиту (кредитної лінії) до вартості активів емітента на початок року (2012р.) становить – 44,74%, до вартості чистих активів на початок року (2012р.) становить  - 56,09%.

Співвідношення суми -1 го траншу кредиту (кредитної лінії)  до вартості  активів на початок року (2012р.) становить  25,22%, чистих активів на початок року (2012р.) становить  31,62%.

 

Генеральний директор                                                       В.З.Аннєнков