ВАТ «ГРЕТА» повідомляє про спростування   особлівой  інформації «Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента.», яка була оприлюднена  в загальнодоступній інформаційній базі даних НК ЦПРФ 06.02.2012 р., на сайті товариства 06.02.2012 р.,  в у зв'язку  з уточненням суми чистих активів товариства на початок 2012 року, розмір яких складе суму 118556,0 тис. грн., а також у зв'язку  з  уточненням умов договору.

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента.

Відкрите акціонерне товариство «ГРЕТА»

ЄДРПОУ – 00153488

Місцезнаходження – 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Чайковського, буд.1.

Тел. (06267) 54010

Електронна поштова адреса – vdyomin@greta.donetsk.ua

Адреса сторінки в Internet, яка додатково використовується  емітентом для розкриття  інформації – greta.donetsk.ua

Рішення про одержання кредиту прийнято Загальними зборами акціонерів 16.09.2011р.   (протокол № 19).

Дата підписання договору - 17.01.2012р.

Вид кредиту - фінансовий.  Мультивалютна  кредитна  лінія.

Сума кредитної лінії(ліміт кредиту) –66500502 грн.

Процентна ставка – 21,5 % річних у гривні, 12% річних у російських рублях, 10% річних у доларах США.

Договір укладений на 34 місяці до 17.11.2014р.

Умови повернення кредиту - повне погашення кредитної лінії в строк до 17.11.2014р. щомісячними  платежами.

Активи, надані у заставу – земельні  ділянки в  кількості 2-х одиниць,

об`єкти нерухомості – 16 од., передаточні пристрої -18 од.,

обладнання – 957 од., транспортні засобі -33 од.

Цільове призначення - поповнення оборотних коштів.

Розмір одержаної частки кредиту  (3-го траншу)    - 7 570 000 рос.руб.   або   у 3,01  відсотки до загальної суми кредитної лінії – по курсу 2,6555 грн. за 10 рос.руб. ( 2 000 145,40грн.) Дата одержання частки кредиту (траншу) – 06.02.2012р.

Дата відкриття кредитної лінії – 17.01.2012 р.

Дата закриття кредитної лінії – 17.11.2014 р.

Кредитор - філія «Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області», код банку 334636, адреса - 83082, Україна, м. Донецьк, пл. Радянська, 1, код ЄДРПОУ -  09334636.

Вартість чистих активів емітента, розрахована на початок року, -  121623,0 тис. грн.

Співвідношення загальної суми кредиту (кредитної лінії) до вартості активів емітента на початок року (2012р.) становить – 31,62%, до вартості чистих активів на початок року (2012р.) становить  - 54,68%.

Співвідношення суми -4 го траншу кредиту (кредитної лінії)  до вартості  активів на початок року (2012р.) становить  - 0,95%, чистих активів на початок року (2012р.) становить  - 1,64  %.

 

 

Генеральний директор                                  В.З.Аннєнков