ВАТ «ГРЕТА» повідомляє про спростування   особлівой  інформації «Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента.», яка була оприлюднена  в загальнодоступній інформаційній базі даних НК ЦПРФ 29.02.2012 р., на сайті товариства 29.02.2012 р.,  у зв'язку  з уточненням суми чистих активів товариства на початок 2012 року, розмір яких складе суму 118556,0 тис. грн., а також у зв'язку  з  уточненням умов договору.

Текст повідомлення, що  спростовується:

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента.

Відкрите акціонерне товариство «ГРЕТА»

ЄДРПОУ – 00153488

Місцезнаходження – 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Чайковського, буд.1.

Тел. (06267) 54010

Електронна поштова адреса – vdyomin@greta.donetsk.ua

Адреса сторінки в Internet, яка додатково використовується  емітентом для розкриття  інформації – greta.donetsk.ua

Рішення про одержання кредиту прийнято Загальними зборами акціонерів 16.09.2011р.   (протокол № 19).

Дата підписання договору - 17.01.2012р.

Вид кредиту - фінансовий.  Мультивалютна  кредитна  лінія.

Сума кредитної лінії(ліміт кредиту) – 66 500 000 грн.

Процентна ставка – 21,5 % річних у гривні, 12% річних у російських рублях, 10% річних у доларах США.

Договір укладений на 34 місяці до 17.11.2014р.

Умови повернення кредиту - повне погашення кредитної лінії в строк до 17.11.2014р. щомісячними  платежами.

Активи, надані у заставу – земельні  ділянки в  кількості 2-х одиниць,

об`єкти нерухомості – 16 од., передаточні пристрої -18 од.,

обладнання – 957 од., транспортні засобі -33 од.

Цільове призначення - поповнення оборотних коштів.

Розмір одержаної частки кредиту  (5-го траншу)    - 1 605 000 рос.руб.   або   у  0,66  відсотки до загальної суми кредитної лінії – по курсу 2,7421 грн. за 10 рос.руб. ( 440107,05 грн.)  Дата одержання частки кредиту (траншу) – 28.02.2012р.

Дата відкриття кредитної лінії – 17.01.2012 р.

Дата закриття кредитної лінії – 17.11.2014 р.

Кредитор - філія «Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області», код банку 334636, адреса - 83082, Україна, м. Донецьк, пл. Радянська, 1, код ЄДРПОУ -  09334636.

Вартість чистих активів емітента, розрахована на початок року   -  121623,0 тис. грн. Сума підрахована до дати складання фінансової звітності за 2011 рік й у випадку виникнення значних розбіжностей  після  складання річної звітності за 2011 рік  буде відкоригована та інформація про це буде додатково оприлюднена.

Співвідношення загальної суми кредиту (кредитної лінії) до вартості активів емітента на початок року (2012р.) становить – 31,62%, до вартості чистих активів на початок року (2012р.) становить  - 54,68%.

Співвідношення суми - 5 го траншу кредиту (кредитної лінії)  до вартості  активів на початок року (2012р.) становить  - 0,21%, чистих активів на початок року (2012р.) становить  - 0,36  %.

Генеральний директор                                     В.З.Аннєнков