ДО Відома акціонерів

Відкрите акціонерне товариство «ГРЕТА»,

 код  ЕДРПОУ  00153488

місценаходження емітента :

 вул. Чайковського – 1, м. Дружківка, Донецької обл., Україна, 84205.

Тел.. /06267/ 5-40-10, факс / 06267/ 4-21-71

Електронна поштова адреса емітента : vdyomin@greta.donetsk.ua

 

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента

 

 

Рішення про одержання кредиту прийнято Загальними зборами акціонерів 16.09.2011р.   (протокол № 19).

Дата підписання договору - 17.01.2012р.

Вид кредиту - фінансовий.  Мультивалютна  кредитна  лінія.

Сума кредитної лінії(ліміт кредиту) – 66 500 000 грн.

Процентна ставка – 21,5 % річних у гривні, 12% річних у російських рублях, 10% річних у доларах США.

Договір укладений на 34 місяці до 17.11.2014р.

Умови повернення кредиту - повне погашення кредитної лінії в строк до 17.11.2014р. щомісячними  платежами.

Активи, надані у заставу – земельні  ділянки в  кількості 2-х одиниць,

об`єкти нерухомості – 16 од., передаточні пристрої -18 од.,

обладнання – 957 од., транспортні засобі -33 од.

Цільове призначення - поповнення оборотних коштів.

Розмір одержаної частки кредиту  (траншу)    - 212 000 000 рос.руб.   или   у 80,9  відсотках до загальної суми кредитної лінії – по курсу 2,5382 грн. за 10 рос.руб.  Дата одержання частки кредиту (траншу) – 20.01.2012р.

Дата відкриття кредитної лінії – 17.01.2012 р.

Дата закриття кредитної лінії – 17.11.2014 р.

Кредитор - філія «Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області», код банку 334636, адреса - 83082, Україна, м. Донецьк, пл. Радянська, 1, код ЄДРПОУ -  09334636.

Вартість чистих активів емітента, розрахована на початок року, -  121623,0 тис.грн. Сума підрахована до дати складання фінансової звітності за 2011 рік й у випадку виникнення значних розбіжностей  після  складання річної звітності за 2011 рік  буде відкоригована та інформація про це буде додатково оприлюднена.

Співвідношення загальної суми кредиту (кредитної лінії)  до вартості чистих активів на початок року (2012р.) становить  - 54,68%.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

 

Заступник Голови правління                                                    Кірій І.Г.

20/01/2012Г.